Friday, December 25, 2009

Cây hoa Mộc

Cây hoa Mộc

Chủ nhật, 26/09/2004, 07:52 GMT+7

Cây hoa mộc Osamnanthus fraglans lour, thuộc họ hoa nhài (oleaceae), lá hình bầu dục có răng cưa: Hoa nhỏ màu vàng nhạt, rất thơm, mọc thành chùm Ở kẽ lá, đâu cành và ngay cả trên các nách lá đã rụng trên thân, vì thế có tên là hoa mộc. Hoa dùng để ướp chè, ướp thuốc lá. Nhưng các cụ cho rằng uống chè ướp mộc hay bị mờ mắt. Cây mộc cao to tới 2 - 3m nên ưa trồng ngoài vườn hoa hay ngoài bồn đất, đưa vào chậu cây sống còi cọc, chậm phát triển. Cây ưa nơi "bán âm bán dương" đất tốt và không úng nước. Hoa nở vào mùa Đông xuân cho hoa lâu tàn tháng 11 - 3 âm lịch. Yêu cầu đất tốt, nếu được bón thúc luôn bằng nước khô dầu hay nước ngâm lông xương súc vật càng tốt. Nhân giống bằng chiết cành vào cuối thu hoặc mùa xuân. Cây hơi khó ra rễ nếu tầng libe không được cao sạch và dễ chết nếu cạo mạnh vào thân gỗ. Dùng thuốc kích thích sinh trương cành chiết ra rễ có kết quả cao hơn.

Cây hoa mộc Osamnanthus fraglans lour, thuộc họ hoa nhài (oleaceae), lá hình bầu dục có răng cưa: Hoa nhỏ màu vàng nhạt, rất thơm, mọc thành chùm Ở kẽ lá, đâu cành và ngay cả trên các nách lá đã rụng trên thân, vì thế có tên là hoa mộc. Hoa dùng để ướp chè, ướp thuốc lá. Nhưng các cụ cho rằng uống chè ướp mộc hay bị mờ mắt. Cây mộc cao to tới 2 - 3m nên ưa trồng ngoài vườn hoa hay ngoài bồn đất, đưa vào chậu cây sống còi cọc, chậm phát triển. Cây ưa nơi "bán âm bán dương" đất tốt và không úng nước. Hoa nở vào mùa Đông xuân cho hoa lâu tàn tháng 11 - 3 âm lịch. Yêu cầu đất tốt, nếu được bón thúc luôn bằng nước khô dầu hay nước ngâm lông xương súc vật càng tốt. Nhân giống bằng chiết cành vào cuối thu hoặc mùa xuân. Cây hơi khó ra rễ nếu tầng libe không được cao sạch và dễ chết nếu cạo mạnh vào thân gỗ. Dùng thuốc kích thích sinh trương cành chiết ra rễ có kết quả cao hơn.

No comments:

Post a Comment